За музея

Сградата на варненския Природонаучен музей се намира в северната част на Морската градина и е построена през 1917 - 1918 г. от тогавашното Министерство на войната за нуждите на граничните войски като щаб на 15-та погранична дружина на Варненския военен окръг.  Поради дългогодишното стопанисване от военните до 1955 г., мястото където понастоящем се намира музея е било известно под името „Граничен кът”.

Сградата на гранична застава
(1950 г.)  
Сградата на Природонаучния музей
(1965 г.)

Работата по създаването на Природонаучния музей - Варна започва през първите дни на април 1960 г., когато сградата е предоставена за подреждане на експозиция. Малко преди това, на 22 март същата година встъпва в длъжност и първия уредник на музея – н.с. Иван Пешев.

н.с. Иван Пешев (1933 – 1971)

Създаването на първоначалния музеен фонд е започнало с издирването и събирането на материали и образци. Ловно-рибарското дружество и Аквариума предоставят безвъзмездно препарирани птици. Препарирани бозайници и птици са закупени и от препаратора-любител Георги Дойков. Едновременно със създаването на фонда се изготвя и тематико-експозиционен план, основните положения на който са съобразени с характерните особености на местната природа и съществуващите материали. Ценно съдействие, мнения и препоръки оказват научните работници от Института по рибарство и лично от неговия директор чл. кор. проф. Александър Вълканов.

Подреждането на експозицията е предшествано от ремонт на сградата, продължил няколко месеца през 1961 г. Художественото оформление започва в началото на 1962 г. и е възложено на художниците от СБХ Николай Даскалов и Стоян Атанасов.

Оформлението се отличава с лека конструктивна форма на мебелировката, колоритност, лаконичност на изложението и умело подреждане на експонатите.

Музеят е открит официално на 22 юли 1962 г. от Васил Николов – началник на отдел «Просвета и култура» при ГНС – Варна. С решение № 4 от 22.06.1983 г. на Председателството на  Комитета за култура относно структурата на природонаучните музеи в страната, обхвата на варненският Природонаучен музей е разширен и се развива като музей на природата на Черно море (шелфова геология, хидрология, организмов свят) и на цялата крайбрежна сухоземна ивица на България, с нейната пясъколюбива флора и фауна, с лонгозните гори и крайбрежните езера.

Част от старата експозиция – зала „Геология и палеонтология”

През 2008 год. след основен ремонт е извършена пълна реорганизация на раздел „Геология и палеонтология”, където за учебни цели на съвременно научно-популярно ниво са онагледени пълната класификация на минералите съгласно систематичната скала на световноизвестния български учен-минералог акад. Иван Костов от 1993 год., произхода на скалите, както и най-актуалната геохроноложка таблица от 2008 год. Експонирани са фосили от мезозоя и неозоя, включително и впечатляващи останки от хоботни бозайници, населявали нашето крайбрежие. За първи път са изложени единствените открити в България фосилни зъби от праисторическите слонове Динотериум и Протананкус. Обособени са две нови диорами, внасящи колорит в микросредата на музейната експозиция със силно наситени и контрастни изображения и светлини по две специфични теми – горски свят и водоплаващи птици. Те дават възможността да бъдат експонирани единици като: черен щъркел (рядък вид, намерен мъртъв край шосето Варна – Добрич), дива свиня, както и прочутата с две убийства на хора във варненския зоопарк кафява мечка Марта (евтаназирана поради старост и заболяване).