Постоянна експозиция

Геология и палеонтология

Тип: Постоянна експозиция | Раздел: Постоянна експозиция

В раздел „Геология и палеонтология” е представен произхода на живота на планетата Земя съобразно най-актуалните биостратиграфска скала и геохроноложка таблица. На съвременно научно-популярно ниво са обяснени основните понятия в геологията, палеонтологията и минералогията. Онагледена е пълната систематична класификация на минералите на световноизвестния български минералог акад. Иван Костов. Експонирани са основните видове скали и техния произход, както и впечатляващите редки минерални образци от музейния фонд: калцитови и кварцови друзи, манганокалцит, ахат, яспис, чароит и рубин. Отделено е място и за полезните изкопаеми в Източна България: манганова руда, нефт, каменни въглища, каменна сол и др. За любителите на астрологията са експонирани основните ювелирни минерали, отговарящи на съответната зодия.

     

Образец №: G1380 Мраморен оникс

Образец №: G1380 Мраморен оникс

Образец №: G1615 Калцитова друза

Месторождение: с. Искрец, общ. Своге

Месторождение: Мадански руден басейн

 

В две витрини са изложени вкаменелости от мезозойската и неозойската ера, открити в Североизточна България и черноморското крайбрежие. Вниманието на посетителите привличат зъби и челюсти на гиганските бозайници: мамут, мастодонт, носорог, както и фосилни риби, морски таралежи, амонити, белемнити, наутилуси. За първи път са изложени eдинствените за България долна челюст от открития в околностите на гр. Аксаково праисторически слон Deinotherium giganteum – най-големия сухоземен бозайник живял някога на нашата планета и първата и засега единствена за Европа находка на зъби от праисторическия слон от род Protanancus, откриван досега само в Азия и Африка.Особен акцент е поставен върху геоморфологията на черноморското крайбрежие и шелф, както и върху кватернерната геологична еволюция на Черно море, проследена хронологически чрез фосили на безгръбначни животни. Обяснена е най-новата хипотеза за произхода на природния феномен Побити камъни.