Контакти

Природонаучен музей

Местоположение: Морска градина (Приморски парк)

В близост до спортната площадка срещу подлеза при Двореца на културата и

спорта

Телефон: + 359 52 618011, Факс: +359 52 610243

e-mail : nature@museumvarna.com

Адрес за кореспонденция: 9000 Варна, бул. “Мария Луиза” № 41