Новини

Нови експонати в Природонаучния музей

14 октомври 2013

Четири нови експоната могат да бъдат видяни от днес в екпозиционни зали „Птици“ и „Бозайници“. Препаратите са изготвени в дермопластичната лаборатория на музея от препаратора Захари Петков.

В щрихи от естествената им среда са представени: Видра (Lutra lutra), Осояд (Pernis apivorus), Забулена сова (Tyto alba), Лопатарка (Platalea leucorodia).

 

   

                                     Осояд (Pernis apivorus)                 Забулена сова Tyto alba

 

 

Повече информация за видовете може да откриете в Червената книга на България:

Забулена сова (Tyto alba)

Осояд (Pernis apivorus)

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Видра (Lutra lutra)