Новини

Пролетно почистване на Варна от 11-ти до 17-ти април

07 април 2016

Пролетно почистване на Варна от 11-ти до 17-ти април

От 11-ти до 17-ти април във Варна ще се проведе пролетно почистване под надслов “Да почистим заедно и да дадем пример на децата си”, организирано от Община Варна. Акцията ще обхване градските обществени територии - междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове и други. За доброволците са осигурени ръкавици и чували за смет от районните администрации. В дните на пролетното почистване Община Варна ще съдейства за своевременното извозване на събрания боклук.

По предварително подадена заявка ще се осигуряват контейнери за събиране на отпадъците от обществените територии, съобщиха от сектор “Екологичен контрол” в дирекция УСКОР към Община Варна. Специалистите напомнят, че в контейнерите за битови отпадъци не трябва да се изхвърлят строителни материали и излезли от употреба електрически уреди, да не се кастрят, режат и премахват клони на дървета и храсти без разрешение. Нежелателно е и паркирането на автомобили пред кофите за смет.

Екипът на Природонаучен музей Варна ще участва в инициативата като на 08.04.2016г служителите ще организират почистване и подготовка на парковата територия около основната сграда в морска градина за новия летен сезон.


Телефоните за координиране на дейностите по почистване са следните:
 

 • Община Варна – 052 820 152
 • Район „Одесос“ – 052 612 877 
 • Район „Приморски“ – 052 359 158
 • Район „Младост“ – 052 504 861
 • Район „Вл. Варненчик“ – 052 575 720
 • Район „Аспарухово“ – 052 370 130
 • Кметство „Тополи“ – 052/740 935
 • Кметство „Константиново“ – 052/820 797
 • Кметство „Казашко“ – 052/820 664
 • Кметство „Каменар“ – 052/671 323
 • Кметство „Звездица“ – 052/820 662 

оригинална публикация : страницата на Община Варна