Новини

Нов експонат - белоглав лешояд (Gyps fulvus)

25 януари 2012

Любителите на природата вече могат да видят препариран белоглав лешояд (Gyps fulvus) – един от новите експонати в Природонаучния музей. Птицата е открита мъртва и е предоставена на музея. Експоната е изготвен в дермопластичната лаборатория от Захари Петков.

Белоглавият лешояд е включен в Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List). В България е строго защитен вид (Закон за биологичното разнообразие- Приложение 3). Среща в Източни Родопи, където гнездят около 30 двойки. Видът е бил смятан за изчезнал от страната през 70-те години на ХХ век, но през 1978 година е открита малка колония до язовир Студен кладенец с една размножаваща се двойка. След сериозни целенасочени природозащитни действия: обявяване на защитени територии, изкуствено подхранване и мониторинг, популацията нараства и днес вече може да се каже, че е стабилизирана.