Новини

Ден на отворените врати в Природонаучен музей - Варна

14 май 2012

По традиция на 18 май - Международния ден на музейното дело, Природонаучният музей - Варна обявява Ден на "отворените врати". Освен безплатен вход e предвидена и следната програма:

От 10:00 ще се проведе беседа на тема „Растителното разнообразие на българското черноморско крайбрежие през последните 400 000 години”. Лектор: проф. дбн Мариана Филипова-Маринова

От 11:00 ще се проведе беседа на тема “Импактни (ударни) явления в историята на Земята”, „Границата Креда/Терциер” и „Защо са изчезнали динозаврите”. Лектор: ас. Стоян Вергиев

От 13:00 ще се проведе беседа на тема “Лонгозните гори в България” проф. дбн М. Филипова-Маринова

От 14:00 ще се проведе беседа на тема „Защитени територии и защитени зони” Лектор: ас. Стоян Вергиев

В лабораторията по дермопластика от 11:00 препараторът Захари Петков ще демонстрира основните техники при препарирането на животни.