Новини

Ден на отворените врати 2013 в Природонаучен музей - Варна

18 май 2013

На 18 май Природонаучният музей - Варна обявява „Ден на отворените врати“. Инициативата е част от отбелязването на Международния ден на музеите.

Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на научните работници, да посетят лабораторитите по дермопластика, палинология и палеоекология. Ще се проведат редица лекции и беседи.

От 10:00 ще се проведе беседа на тема „Лонгозните гори”. Лектор: проф. дбн Мариана Филипова-Маринова

От 11:00 ще се проведе беседа на тема “Импактни (ударни) явления в историята на Земята”, „Границата Креда/Терциер” и „Защо са изчезнали динозаврите”. Лектор: ас. Стоян Вергиев

От 13:00 ще се проведе беседа на тема “Защитените природни територии по севернобългарското черноморско крайбрежие” проф. дбн М. Филипова-Маринова

От 14:00 ще се проведе беседа и прожекция на филм за Защитена местност „Побити камъни” Лектор: ас. Стоян Вергиев

В лабораторията по дермопластика от 12:00 препараторът Захари Петков ще демонстрира основните техники при препарирането на животни.

От 15:00 ще се проведе практическо занятие по ботаника - изготвяне на хербарий.