Новини

Младежки Фестивал на изкуствата "Пътуване към миналото"

10 август 2013

Природонаучният музей ще бъде домакин на една от фестивалните вечери на третото издание на Младежкия Фестивал на изкуствата "Пътуване към миналото". Той се организира от Студио „Палас“ в партньорство с Музея за нова история на Варна и по традиция се провежда в пет последователни дни и се посвещава на празника на Варна – 15.08.2013 г.

Целите на Младежкия фестивал на изкуствата ”ПЪТУВАНЕ КЪМ МИНАЛОТО” са следните:

1) На принципа на отворената сцена  в шест концертни вечери да представи детски и младежки творчески формации от Варна, техните ръководители и педагози, работещи в различни жанрове на изкуството и културата.

2)  Привличане на повече и нова публика, и особено младежи, на отделните концертни прояви на формациите, а с това и като посетители на музеите в града, където участниците и публиката имат възможност да обогатят познанията си за историята на града и региона. С това да бъдат съпричастни към сценичните прояви през фестивалните вечери, към културно - духовното наследство.

3)  Разширяване периметъра на Фестивала чрез осъществяване на сценични прояви не само в Музея за нова история на Варна, но и в други музеи в града (в случая, в дворните пространства на Природонаучния музей и Музея „Вл. Варненчик”), с което се създават условия за приближаване на изкуството на формациите и на варненското културно наследство до хората, и особено до младежите, до българските и чуждестранните гости на града.

4) Предоставяне на възможност за изява на творческите способности на деца и младежи в неравностойно положение и със специфични потребности, за интегрирането им сред останалите младежи – изпълнители и публика чрез стимулиране на освободеността и сътрудничеството в общуването им, както през фестивалните вечери, така и извън фестивалните дни.

5)  Стимулиране на индивидуалните способности на младежите- изпълнители, но в съчетание с екипността в отделните формации под ръководството на художествените им ръководители, обогатяване на сценичния им опит в различна обстановка и среда.

Всяка формация ще представи творческата си продукция, като изнесе самостоятелна сценична програма. С цел освободеност, сътрудничество и непринудена изява на участниците, фестивалът няма конкурсен характер.

Една от концертните вечери е предвидена за представяне на формации, чийто състав е от деца с увреждания и деца в неравностойно положение.

Предвижда се участие на публиката в тематични викторини и познавателни игри за тяхното насърчаване към активност в културния живот на общността.

През фестивалната седмица участващите формации ще имат възможността да обменят творчески опит, да обсъдят и създадат съвместни проекти в областта на изкуството.

При провеждането на фестивала, участниците и зрителите ще имат възможност да разгледат Музея за нова история на Варна с екскурзоводско обслужване. Една от фестивалните вечери в музея е посветена на историята с акцент върху миналото и забележителностите на Варна и региона.