Екип

Захари Петков Петков

Препаратор в Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей - Варна

Служебен телефон: + 359 52 618 011

e-mail: Zahari.Petkov@abv.bg

Дата на раждане: 03.06.1975 г.

Място на раждане: гр. Варна

Образование:

Техникум по дървообработване и горско стопанство - гр. Варна

Ловно и горско стопанство (2007)

Заемани длъжности:

Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна:

Препаратор  (2008-)