Екип

Димитричка Недева Янкушева

Фондохранител в Отдел „Природа”, Регионален Исторически Музей - Варна

Служебен телефон: + 359 52 618 011

e-mail: didka2807@abv.bg

Дата на раждане: 28.07.1972 г.

Място на раждане: гр.. Варна

Образование:

Институт по химическа промишленост и машиностроене – гр. Варна

Факултет Машиностроене

Технология и организация на автомобилния транспорт (1994)

Заемани длъжности:

Отдел „Природа” към Регионален Исторически Музей-Варна:

Екскурзовод  (1994-)