Екип

Стилиян Марков

Роден на 6 септември 1962 г. в гр. Варна

Чужди езици :
Руски, Английски

Образование и заемани позиции:

Завършва средното си образование в строителен техникум „Васил Левски“ в родния си град, специалност „Геодезия и картография“.

През 1988 г. завършва висшето си образование в ТУ – гр. Варна. Започва работа по специалността си в родния си град.

През 1994 г. започва работа в Природо-научния музей, като е назначен за отговорник обект „Побити камъни“ – централна  група  . Грижи се за реда, посрещането и информиране на туристите на Централната група, към която има изграден посетителски център.